• Vše
  • Reference
  • Realizace
  • Projekty
  • Kytice ze zahrady
  • Kontakt

Naše služby

O nás …

Nabízíme vám služby v rozsahu od navržení zahradního detailu soukromé zahrádky po zpracování kompletní projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení i realizaci stavby. Je na...

Co projektujeme

Soukromé zahrady i veřejnou zeleň, parky, náměstí, vnitrobloky, hřbitovy, průmyslové areály, dětská hřiště, hřiště pro seniory, zeleň mateřských škol, uliční stromořadí, krajinářské úpravy, ochrannou zeleň, větrolamy,...

Jak postupujeme

Postup je nastíněn na model soukromé zahrady, ve veřejné zeleni se postupuje obdobně. Cenová nabídka: Poté, co nás zkontaktujete, vám na základě vámi zaslaných podkladů (fotografií,...