průmyslový areál Hustopeče


realizace

Vstupní část areálu byla oživena výsadbami stromů a záhony keřů a  trvalek. Areál byl od přilehlých polí oddělen vegetačním pásem z domácích druhů dřevin, což přispěje nejen ke snížení větrnosti a prašnosti v areálu, ale také prospěje okolní bezlesé krajině.