Jak postupujeme


projekcni-atelier

Postup je nastíněn na model soukromé zahrady, ve veřejné zeleni se postupuje obdobně.

Cenová nabídka:

Poté, co nás zkontaktujete, vám na základě vámi zaslaných podkladů (fotografií, zákresů do mapových podkladů či leteckého snímku z katastru atd.) a stručně popsaných představ, v závislosti na velikosti vašeho pozemku, jeho členitosti a vašich požadavků, vám předložíme cenovou nabídku na projekční práce. Nabízíme slevu na projekční práce při zadání realizace naší firmě. Nenabízíme projekt zdarma, protože jeho cena a čas na něm strávený bývá započítán do ceny realizace. Po odsouhlasení cenové nabídky se na váš pozemek přijedeme podívat osobně.

Průzkum terénu:

Po prvním kontaktu si dohodneme schůzku v místě, které byste rádi zvelebili. Sdělíte nám Vaše požadavky, přání, představy a nápady, co se vám líbí nebo nelíbí, zda má být zahrada přizpůsobena dětem, kolik na ni budete mít času, zda chcete do zahrady umístit i zeleninovou zahrádku, ovocné stromy nebo chcete zahradu jen okrasnou, nebo chcete zahradu sice okrasnou, ale s využitím rostlin, ze kterých se dá něco uzobnout, či zahradu, ve které bude co nejvíce jedlých rostlin…… Uděláme si představu o okolí zahrady, zjistíme, které pohledy by bylo vhodné podpořit a které zcela zakrýt. Řeknete nám, zda chcete odclonit sousedy nebo vám nevadí, že k vám vidí.

Také budeme potřebovat podklady o řešeném pozemku či stavbě. Poté si řešený objekt vyfotografujeme a zaměříme.

Návrh řešení:

Na základě získaných podkladů vypracujeme studii návrhu řešení, většinou ve dvou variantách. Návrh řešení vám předložíme v podobě kolorovaného půdorysu a perspektivních skic vkreslených do fotografií nebo vytvořených počítačovou modelací. Obsahem návrhu řešení je především základní kompoziční a provozní uspořádání zahrady, popřípadě nastínění výběru materiálů a druhů kosterních rostlin. Zjednodušeně se tedy dozvíte, kde by mohly být umístěny zpevněné plochy, keře, stromy, trvalky, zeleninová zahrádka, dětský koutek.

Projektová dokumentace:

Po zvolení varianty návrhu vám vypracujeme detailní projekt pro realizaci, obsahující vytyčovací a osazovací plán, detaily řešení, řezy či řezopohledy, vše ve srozumitelném měřítku, tak aby mohl realizaci provést i někdo jiný. Součástí projektové dokumentace je samozřejmě detailní rozpočet, ve kterém se dozvíte, kolik by celá realizace stála. Pro veřejnou zeleň vypracujeme rozpočet dle platných ceníků a slepý rozpočet pro výběrové řízení. Součástí dokumentace soukromých zahrad je podrobný rozpočet, kolik by stála realizace provedená naší firmou. Rozhodnete-li se pro realizaci naší firmou, získáte slevu na projektové práce. Tato sleva je odečtena při konečném vyúčtování realizace.