Vybrané projekty


reference

2016

 • Úprava zahrady u ZŠ T.G.Masaryka v Rajhradě – II. část – školní zahrada
 • Soukromé zahrady v Židlochovicích, Hrušovanech u Brna, Syrovicích – projekty, realizace
 • Řešení soukromého dvorku u zámeckého mlýna v Nejdku u Lednice
 • Řešení areálu penzionu v zámeckém mlýně v Nejdku u Lednice – projekt

2015

 • Úprava pozemku podél železnice ve Vranovicích- revitalizace zeleně – projektová dokumentace
 • Úprava zahrady u ZŠ T.G.Masaryka v Rajhradě – I. část – pás keřů u hřiště
 • Spolupráce u akce „Adoptuj strom“ v přírodní zahradě u ZŠ v Rajhradě – projekt rozmístění dřevin, návrh druhového složení, zajištění rostlinného materiálu, odborná pomoc při sázení s dobrovolníky
 • Zahrada u rodinného domu a firmy v Brně – projekt i realizace
 • Soukromá zahrada s jezírkem v Hrušovanech u Brna – projekt i realizace soukromé zahrady v Unkovicích, Židlochovicích
 • Interakční prvek I.P.41 v k.ú Hrušovany u Brna a Vojkovice u Židlochovic, projekt pro dotaci z OPŽP

2014

 • Trvalkový záhon u kopie smírčího kříže před kostelem v Hrušovanech u Brna – projekt, realizace
 • Dosadba aleje mezi Rajhradem a Holasicemi
 • Realizace parčíku u Tesca v Rajhradě (projekt Ing. Tomáš Horský)
 • Soukromé zahrady v Hrušovanech u Brna, Lažánkách, Ivančicích, Týnci u Břeclavi, Trenčíně, Trnavě, Vranovicích – projekty, realizace
 • Záhon u vstupu do ZŠ v Modřicích – projekt i realizace

2013

 • Přírodní zahrada u ZŠ v Rajhradě. www.zivozaplotem.cz
 • Úprava zahrady u bytového domu na Žlutém kopci – projekt, částečná realizace
 • Projekt a realizace zahrady u bytového domu v Brně
 • Projekt a realizace zahrady ve Velkých Pavlovicích
 • Obnova stromořadí v Hrušovanech u Brna – projekt
 • Řešení vstupního prostoru ZŠ v Modřicích – projekt
 • Obnova zeleně podél polní cesty v Opatovicích – projekt
 • Obnova zeleně u sportovního areálu v obci Opatovice – projekt
 • Projekt zahrady v Žabčicích

2012

 • Výsadby a údržba veřejné zeleně v obci Holasice
 • Projekt a realizace výsadeb u Vodárenské a.s. v Židlochovicích
 • Projekt a realizace několika zahrad v Hrušovanech u Brna
 • Projekt a příprava k realizaci zahrady ve Stupavě (SK)
 • Projekty k osázení mateřských škol v Hrušovanech u Brna
 • Projekt osázení ul. Masarykova v Hrušovanech u Brna
 • Projekt a realizace zahrady v Brně – Jundrově
 • Projekt a realizace zahrady ve Vranovicích
 • Realizace zahrady v Kurdějově (dle našeho projektu z roku 2011)
 • Projekt přírodní zahrady u Robertovy vily v Židlochovicích, získání plakety Přírodní zahrada (ve spolupráci s MC Robátko) http://www.mcrobatko.cz/cs/dokument/vypis/vse/138
 • Projektová dokumentace pro územní řízení a realizaci stavby Park oddechu Hlinek ve Vranovicích

2011

 • Poznáváme Rajhradsko: návrh turistické trasy a její vybavení mobiliářem, informačním systémem a zelení
 • Obnova významných vegetačních prvků města Rajhrad (Obnova alejí a výsadeb na hřbitově, Obnova historické aleje u kláštera, Obnova dřevinného vegetačního prvku u cesty na Rajhradice), prováděcí dokumentace, získána dotace z OPŽP
 • Projekt sadových úprav u pomník“ I. a II. sv. války v Hrušovanech u Brna
 • Realizace akce: Lesopark u Šatavy v Hrušovany u Brna
 • Projekty a realizace zahrad ve Vranovicích

2010

 • Sadové úpravy kolem památníku ve Starovičkách, projekt a realizace
 • Projekt a realizace sadových úprav firemního areálu v Židlochovicích
 • Projekt „jedlé“ přírodní zahrady v Kobylnicích
 • Realizace zahrady v Babicích nad Svitavou
 • Realizace zahrady s „umělým“ potokem v Sokolnicích
 • Projekt a realizace zahrady ve Vojkovicích

2009

 • Projekt a realizace zahrady v Hrušovanech u Brna
 • Projekt a realizace zahrady v Židlochovicích
 • Realizace části zahrady v Šitbořicích¨
 • Projekt a realizace v Radosticích

2008

 • Projekt a realizace zahrady v Žebětíně
 • Realizace zahrady s okrasným jezírkem v Pravlově
 • Realizace zahrady v Říčanech
 • Projekt a realizace zahrady ve Velkých Němčicích

2007

 • Řešení parčíku před budovou knihovny a muzea v Horních Bojanovicích
 • Komplexní úpravy prostranství před bývalou školou a v historické zahradě v Horních Bojanovicích – projekt (spolupráce Ing. Evou Doležalovou)
 • Rekonstrukce zahrady MŠ ve Velkých Němčicích
 • Projekt rekonstrukce a oživení zahrady v Moravanech, včetně realizace

2006

 • Výsadba areálu firmy v Brně
 • Projekt a realizace zahrady v Hrušovanech u Brna
 • Projekt a realizace „bezúdržbové“ zahrady v Hrušovanech u Brna

2005

 • Realizace zahrady u reklamní agentury v Hustopečích, včetně jezírka

2004

 • Projekt a realizace osázení areálu firmy v Hustopečích (Westfalia)
 • Projekt a realizace zahrady v Poštorné
 • Projekt a realizace zahrady v Šitbořicích
 • Projekt a realizace zahrady v Modřicích

2003

 • Projekt a realizace zahrady v Židlochovicích