Co projektujeme


projekcni-atelier

Soukromé zahrady i veřejnou zeleň, parky, náměstí, vnitrobloky, hřbitovy, průmyslové areály, dětská hřiště, hřiště pro seniory, zeleň mateřských škol, uliční stromořadí, krajinářské úpravy, ochrannou zeleň, větrolamy, naučné stezky, cyklotrasy….

Sadovnické úpravy navrhujeme i ve stylu „přírodních“ zahrad.

Součástí projektů jsou návrhy drobné zahradní architektury – schodiště, pergoly, přístřešky, loubí, dlážděné plochy, zídky….

Vypracujeme projektovou dokumentaci do fáze průzkumu, studie, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, projekt pro realizaci stavby, zajistíme autorský dozor.

Zajistíme vyjádření dotčených orgánů státní správy i správců sítí technické infrastruktury.